Lederens acceleratorprogram

Accelereret ledelses- og forretningsudvikling, individuelt eller for ledergruppen.

Formålet med forretningsdrevet individuel lederudvikling/ledergruppen er at accelerere den enkelte leders præstation, og dermed accelerere lederens forretningsmæssige resultatskabelse. 

Med "Lederens acceleratorprogram" gøres dette muligt hurtigere og med langt større målbar effekt end ved traditionel lederudvikling. 
Vi kombinerer gennembrudsprojektet (et projekt/nogle mål, der er forretningskritiske for virksomheden) med test, samarbejde med interessenterne og virksomhedens ledelse samt individuelle coachingsessioner. I slutningen af programmet måles den forretningsmæssige effekt samt ROI på "Lederens acceleratorprogram". 

Vi tror grundlæggende på, at såfremt lederudvikling skal have en effekt for virksomheden, så skal den være forretningsdrevet. 
F.eks. skal omsætningen stige med 20%. Der opsættes et lederudviklingsprogram med det formål at få dette til at ske, og med mål for progressionen.
Vi ved også, at effekten af lederudvikling skal kunne måles, dokumenteres og implementeres, så det aflæses direkte på bundlinjen. 
  • Målrettet accelereret udvikling af lederens/teamets præstation
  • Accelereret løsning af forretningskritiske opgaver
  • ROI
Et 1 til 1 lederudviklingsforløb løber typisk over en periode på 4-6 måneder med coachingmøder hver 2.-3. uge. Processen involverer lederens chef både i opstarten og afslutningen. 

For en ledergruppe løber processen over 6-12 måneder og gennemføres som en kombination af workshops og individuelle seancer, med coaching og forretningsmæssige sparring som omdrejningspunkt. Den individuelle lederudvikling integreres i processen.


Hvad er det for en værdi, vi skaber for kunden?

☐ Accelereret og målrettet udvikling af lederens/lederteamets præstation på de forretningskritiske områder - og dermed den organisatoriske enheds præstation.

☐ Accelereret udvikling af lederens kritiske ledelseskompetencer; dvs. han også i nye/andre situationer er bevet dygtigere (til f.eks. at sætte retning, eksekvere, frigøre energi, bygge bro/relationer).

☐ Løst en/flere konkrete kritiske forretningsmæssige problemstillinger (og det betyder, at investeringen i lederudviklingen giver en høj forrentning/hurtig tilbagebetaling - ROI).

☐ Og sidste, men ikke mindst, at vi gør det uden, at ledelsen reelt skal bruge mere tid; men - de skal prioritere deres tid, så den bruges på det rigtige og på den rigtige måde; derfor er første step i forløbet at frigøre tid gennem øget personlig effektivitet. 


Kontakt os venligst for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte effekten af et acceleratorprogram for din virksomhed. 
 

 

Kontakt partner Kim Holst for et uforpligtende møde:
Tlf. 70 268 368

Læs om lederudvikling på: 
 Licensed by HEL UDVIKLING HowToWin  V.5.6-13-420845 
› Forside › Outplacement Gruppebaserede forløb  Individuelle forløb  Vore metoder  Outplacement for topledere  › Search & Selection › Stillinger › Karrierecoaching Individuelt forløb  Karriereudvikling – grupper  › Lederudvikling Lederudviklingsprogram  Executive coaching  › Om HEL Udvikling Referencer  Mission og værdier  Hvorfor HEL Udvikling  › Nyhedsarkiv Udnyt apps  De første 90 dage  HEL er en del af OIGP  HEL udvikling fusionerer med HowToWin  4 nye kvalifikationer   Fortrolig med LinkedIn  Udvider i Aarhus  En glad rekrutteringskunde  Outplacement bibliotek  Ny partner i HEL Udvikling  Et effektivt værktøj  HEL Udvikling er den danske partner i OI Global Partners  › Links til jobsøgning